ตารางราคาเรือหางยาว Long Tail Boat: 3-4 คน/ ลำ

ชื่อเกาะที่ไป ราคา (บาท)
เกาะพร้าวนอก (1-2 ชม.) 900
เกาะเหลายา, เกาะพร้าวนอก (3-4 ชม.) 2000
เกาะหวาย, เกาะเหลายา, เกาะพร้าวนอก (4-5 ชม.) 2500
หาดหวายแฉก (2-3 ชม.) 1500
หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า (3-4 ชม.) 2000
หมู่บ้านชาวประมง สลักเพชร (1-2 ชม.) 2000
  • ชูชีพ สนอเกิ้ล
  • น้ำดื่ม
  • ผลไม้

“Kayak free for our customer”

https://www.kohchangsalakphet.com/wp-content/uploads/2017/06/Long-tail_2.jpg